Thermex Centralventilations-Link®

Sådan får du et flot emfang, beregnet til brug i lejligheder med fælles aftræk eller decentral ventilation.


I mange etageejendomme findes der i dag en centralt placeret ventilator, som suger fra alle lejligheder i opgangen. Ligeledes anvendes i nogen typer af byggerier decentralventilation, hvor der i hver lejlighed placeres en ventilator. I begge tilfældeharemhætterne i hver lejlighed ingen selvstændig motor. THERMEX Centralventilation Link lejlighed (CVL-link) er et system som muliggør, at alle emfang fra THERMEX, som understøtter "Alle muligheder", og som er mærket med centralventilation (CVL-Link),kantilkobles etageejendommens centralventilationssystem eller decentralventilation.

Systemet består af et motorspjæld som tilkobles THERMEX emfanget, dette motorspjæld kan forudindstilles til at åbne og lukke helt eller delvist, både på grundventilation samt på forceret drift. Indstillingen skal foretages efter de foreskrevne data forventilationsanlæggetsdrift.

Ved betjening af emfangets hastighedstrin 1-4 åbner spjældet i henholdsvis 15, 30, 45 eller 60 minutter, hvorefter den lukker sig tilbage på grundventilationsindstillingen.