Thermex Varmegenvinding-Link

Sådan får du både balanceret ventilation og besparelse på varmeregningen

Særlige egenskaber

Skal spjældet til Varmegenvindings-Link (VG-Link) monteres i køkkenet, kan der tilkøbes en afdækningsboks, som spjældet kan monteres
i. På den måde bliver monteringen i køkkenet elegant. Afdækningsboksen passer både til væg og frithængende.


Produktspecifikationer

I huse med eget varmegenvindingsanlæg kan du nu tilkoble THERMEX emfang således at den opvarmede luft fra madlavningen passerer gennem varmegenvindingsanlægget inden den blæses ud i det fri, og derved medvirker til at opvarme den udefrakommende luft inden den blæses ind i huset.

Systemet består af et motorspjæld som åbner enten i 15-30-45-60 minutter når et af emfangets 4 hastighedstrin betjenes. Samtidig sendes et signal til varmegenvindingsanlægget hvorved sugestyrken maksimeres. Spjældet kan åbnes og lukkes helt eller delvist afhængig af forudindstillingen.

For opkobling henvises til vejledningen fra den enkelte udbyder af varmegenvindingsanlæg.