Bag om Thermex


Unika

Bag om THERMEX emfang

Der findes kun én som dig i hele verden. Sådan et emfang kan du få i THERMEX kvalitet!

Alle køkkener er personlige og unikke. Derfor kræver de også hver sin unikke løsning, når det handler om luftforbedring og udsugning. Hos THERMEX får du næsten 100 forskellige modeller at vælge i mellem. Dækker alle stilarter og behov med indbygget, brugervenlig funktionalitet, smukke overflader og gennemtænkte detaljer. Alle med et hav af personlige muligheder på alle niveauer - design, farver, størrelser, materialer, hæve/ sænke funktioner, automatik, betjeningsfaciliteter... you name it.
Vil du mere end dét, så er du velkommen til at slippe fantasien løs og få dine egne ideer forvandlet til et specialemfang i THERMEX kvalitet.

 

Du slår stregerne - THERMEX bygger dit personlige emfang

Du kan ta’ udgangspunkt i en af modellerne i dette katalog eller noget du måske har set under andre himmelstrøg. Eller du kan starte fra “scratch”. Intet er umuligt - og alt er tilladt, næsten.

Se det for dig. Visualisér dine ideer i en skitse, specificér mål, materialevalg, farver og køkkenplacering... og tag så hele molevitten med ind til din THERMEX forhandler, som står klar til at bidrage med tips, ideer og gode råd.

Fedtfri

Jo bedre emfang, des mindre køkkenrengøring

Når kartoflerne koger og koteletterne steger, er det ikke kun duften der spreder sig i køkkenet. Luften er fyldt med damp, os og ultra-små fedtperler, som sætter sig på overflader, vægge, loft og møbler. Medmindre du har et emfang, som magter sin opgave, er der nemlig lagt op til endnu en gang rengøring af fedtbelagte overflader i hele køkkenet.

THERMEX emfang har metalfilter til opsamling af fedtpartiklerne

Et korrekt dimensioneret og installeret THERMEX emfang
sikrer dig en effektiv udsugning. Ikke blot af fugt og røg - også af fedtpartiklerne. Alle THERMEX
modeller har fedtfilter i metal. Emfanget suger den fedtmættede luft gennem filteret. Når luften møder det kolde metal, nedkøles den og fedtpartiklerne sætter sig fast.

Rene fedtfiltre virker bedst

Fedtfiltrene skal holdes så rene som muligt for at bevare effektiviteten. Alt efter hvor tit og hvilken type mad du tilbereder, skal du regne med at rense dine metalfiltre cirka en gang om måneden... men det er jo også en hel del nemmere end en komplet køkkenrengøring. Læg filtrene i blød i vand og sæbe og skrub dem med en børste. Eller brug THERMEX’ specielle SteelREN Fedtrens, der er en fedtopløsende rensespray til metalfiltre.

Sådan undgår du fedtede fingre på de elegante ståloverflader

Tidens trend med rustfrit stål er elegant, men også en lille smule upraktisk. Selv den mindste berøring sætter sine alt for tydelige “fingeraftryk” på stålfladerne. Denne ulempe kan du undgå helt og aldeles, hvis du vælger fjernbetjening, der kan fås som ekstraudstyr til langt de fleste THERMEX emfang. Så undgår du enhver fysisk kontakt og du har et “fingerfrit” emfang. Sker det alligevel har THERMEX udviklet en effektiv pudsespray - SteelREN - specielt dedikeret til stålemfang.
 

Råååbe-køkken eller samtalekøkken...?

Konstant støj fra emhætten kan være særdeles generende og til daglig irritation for hele familien. På linje med design og sugeevne er lyd/støj derfor et afgørende kriterie, når der vælges emfang. Lydens betydning er ovenikøbet stigende i takt med køkkenets forvandling fra “produktionslokale” til livsstilsrum. Moderne indrettet med stilrene møbler og hårde overflader. Men mur, klinker, stål og glas absorberer ikke lyd og støjproblematikken er blevet endnu mere aktuel.

Hvis du vil høre en original THERMEX, så skal du lytte godt efter...

Lydniveauet i et originalt THERMEX emfang, der kører på laveste trin svarer til en stille hvisken på to meters afstand. Og laveste trin er faktisk mere end nok til at klare udsugningen før og efter koge-/stegeprocessen. Således kan du nøjes med at øge styrken (og støjen) ganske kort, mens em- og røgudvikling fra komfuret er på sit højeste og du alligevel har din fulde opmærk- somhed på tilberedningen.


Hele installationen giver lyd fra sig - ikke kun motoren

Hvis du vælger emfang med indbygget motor, skal du generelt finde dig i et lidt højere lydtryk end emfang med ekstern motor. Her er støjen fjernet fra køkkenet sammen med motoren, der er placeret på loft, tag eller udvendig mur.
Så er der luften tilbage og den har også lyde - præcis som vinden, der blæser. Luft- og kanalstøj afhænger af aftrækket - jo større rør og jo færre buk og bøjninger, des bedre. Er installationen stadig ikke lydløs nok, kan du yderligere støjdæmpe kanalerne med THERMEX’ lydisolerede aftrækssæt.

Korrekt brug af emhætten reducerer støj betydeligt

Selvom din bil har en topfart på 200 km/t, så er det til enhver tid dig, der bestemmer farten. Sådan er det også med emfang. Luk vinduerne og start emfanget på laveste trin fem minutter før du starter madlavningen. Med undertryk i køkkenet behøver motoren ikke køre for fulde omdrejninger og du og din familie kan nyde stilheden - og hinanden.


 

Brand

Glemsomhed og “små pilfingre” er de hyppigste årsager til brand i køkkenet

Alle kan glemme at slukke for komfuret. Glemsomhed forårsager hvert år farlige situationer og brande i de private køkkener. Det samme gør vores dejlige små unger, der konstant er på jagt efter nye oplevelser og indtryk, mens de nysgerrigt udforsker verden. Her bliver der for alvor pillet ved alt, hvad der kan pilles ved. Knapperne på radioen, fjernbetjeningen til fjernsynet, køkkenskufferne ... og desværre også komfuret. Og værst af alt, det sker når du allermindst venter det og vender ryggen til et kort øjeblik.


THERMEX emfang med indbygget brandmodul - så er du sikker

THERMEX Safe er en serie emfang med indbygget brand- sikringsmodul, som forebygger farlige situationer omkring kogesektionen. Fås i to forskellige versioner efter behov. Safe Smart, der advarer om potentiel farlig situation med en inciterende lydalarm og samtidig slukker for komfuret. Og Safe Premium, der uddover alarm- og sluk funktionerne er udstyret med effektivt sprinklersystem til automatisk slukning af flammerne, hvis der opstår brand. Begge versioner har automatisk lås til børnesikring af komfuret. Låsen er velplaceret på emhætten, utilgængeligt for børn, og kan indstilles til aktivering automatisk efter endt madlavning.

 

Kan tilsluttes alle elektriske komfurer

THERMEX’ brandsikre Safe emfang er kompatible med alle typer elektriske komfurer, også induktionskomfurer. Alarmens følsomhed kan justeres efter behov, så den tilgodeser såvel omgående alarmering som ønsket om at kunne kokkerere i fred og ro uden falske alarmer. Brandslukkeren i Premium er pre-installeret i emfanget og kræver ikke en vandtilslutning.
 

Luft

THERMEX gi’r dig emfang, som du vil. Hele vejen igennem - fra luftindtag til luftafgang

Mange mennesker vurderer emfangets effektivitet ene og alene på sugekraften: luftmængde målt i m3 pr. time. Men også designet og placeringen spiller ind. Det er sværere at præstere en effektiv udsugning over en kogeø med luft på alle sider, end komfuret ved væggen. Og det er sværere at komme af med luften i mindre aftræksrør end i store og over lange afstande end korte aftræk. Det handler kort sagt om at være korrekt konfigureret til netop dit køkken - og derfor betaler det sig altid at tage fagfolkene hos vore forhandlere med på råd.

Her får du den power og det sug, du har brug for - og lidt til...

THERMEX leverer emfang i alle motorstørrelser, uanset om du er til intern eller ekstern motor. Hvor stor kapacitet, du har behov for, afhænger af dit køkken. Som tommelfingerregel skal du udskifte køkkenluften 10-20 gange i timen, flest gange i små køkkener.
Du kan beregne den præcise motorkapacitet, baseret på dine egne køkkenmål på www.thermex.dk - og så skal du lige huske at lægge lidt til for at dække tryk- tabet i aftrækskanalerne. Se eksemplet på Tips & Facts siderne bagest i kataloget.


Det handler om principper, THERMEX’ sugeprincipper:

Filter i bund har størst suge- og filterflade, lavere lufthastighed og mindre luftstøj. Antallet af filtre i bunden (sugefladen) og luftmængden afgør effektiviteten. Kantsug isolerer emmen med usynlige luftstrømme hele vejen rundt. Sugekraften koncentreres i sprækken, lufthastigheden øges og lydniveauet bliver en anelse højere. Vertikal udsugning kombinerer filter i bund og kantsug. Her får du det bedste fra begge principper og masser af plads, så du nemt kan komme til gryderne.

Også emfang til recirkulation, varmegenvinding og centralventilation

THERMEX programmet omfatter en række specialiteter, “født” til særlige forhold. Emfang til recirkulation til køkkener, hvor der ikke er
aftræk til det fri. Med aktivt recirkulationsfilter, der ta’r lugten fra madosen, før den sendes retur til køkkenet igen. THERMEX Embox, der udnytter den varme emhætteluft i varmegenvindingsanlægget. Endvidere projektemfang til lejligheder, hvor emfanget kobles på ejendommens
centrale ventilationssystem, der herefter udgør emfangets ”motor”.

 

Energi

Genbrug varmen fra komfuret til boligopvarmning

Flere og flere boliger udstyres med varmegenvindingsanlæg i takt med enegiprisernes himmelflflugt og en øget bevidsthed om vore fælles, fremtidige klimapro- blemer. Et varmegenvindingsanlæg - eller varmeveksler - er populært sagt et avanceret ventilationsanlæg, der bruger varmeenergien i den luft, der skal ledes væk fra huset til at opvarme den friske luft, der tilføres udefra.

Du opnår to fordele. For det første kan du ventilere din bolig og få et bedre indeklima - og for det andet sparer du på varmeregningen fordi du genbruger den energi, som allerede har opfyldt sin primære funktion, fx den varme luft der opsamles af emfanget over komfuret.
 

THERMEX Embox - den sikre forbindelse mellem emfang og varmegenvindingsanlæg

Alle THERMEX emhætter med intern eller ekstern motor kan tilsluttes varmegenvindingsanlæg via THERMEX Embox og udnytte luften fra emhætten til opvarming af den kolde luft udefra. THERMEX Embox er elektronisk styret til fokuserering på varmegenvinding fra aftræksrøret, når emfanget er i drift.
Embox’en er endvidere sikret med et effektivt rensefilter, der beskytter genvindingsanlægget mod fedtpartiklerne fra køkkenluften.
 

Der er flere kontante energibesparelser at hente, hvis du bruger dit emfang korrekt

Et emfang, der kører på højeste trin, bruger halvanden gang så meget strøm som på laveste trin. Højeste trin er faktisk kun nødvendigt, når der koges eller steges mad, som lugter, emmer eller oser meget.
Luk vinduerne og start emfanget fem minutter før du skal stege/koge. Sådan får du skabt det fornødne undertryk i køkkenet. Dermed behøver motoren ikke køre på maksimal effekt, hvilket sparer på eludgifterne. Den lave og mere målrettede sugeeffekt sparer samtidig på varmeudgifterne, fordi du udskifter mindre af den varme (luft), der er og skal være i dit køkken.