Persondatapolitik

Thermex Scandinavia A/S er dataansvarlig for behandlingen af de persondata, som vi har registreret. 

Kontaktoplysninger for Thermex Scandinavia A/S er:

Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Telefon:+ 45 98 92 62 33
E-mail: info@thermex.dk
Hjemmeside: www.thermex.dk

Thermex Scandinavia A/S indsamler persondata med det formål at kunne levere varer og tjenesteydelser og dermed imødekomme kundeaftalen. Vi behandler ikke persondata til andre formål end hvad de oprindeligt var indsamlet til, medmindre vi har indhentet samtykke.

Thermex Scandinavia A/S indsamler kun persondata i kategorien ”almindelige personoplysninger”, det vil sige persondata som navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

Thermex Scandinavia A/S videregiver persondata til en række samarbejdspartnere alene med det formål at kunne levere varer og tjenesteydelser. Samarbejdspartnerne omfatter blandt andet virksomheder, som varetager vores spedition, hvidevareservice, betalingsformidling og IT-drift. Vores samarbejdspartnere er ligesom os forpligtede til at behandle persondata i henhold til kravene i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Herudover videregiver vi kun persondata, hvis det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. eller hvis der foreligger en retskendelse 

Thermex Scandinavia A/S opbevarer så vidt muligt ikke persondata i identificerbar form i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde formålet, eller end tilladt i henhold til gældende lovgivning.

I henhold til databeskyttelsesforordningen har du ret til at få indsigt i hvilke persondata som Thermex Scandinavia A/S har indsamlet på dig. Du har desuden ret til at få rettet urigtige oplysninger og ret til at anmode om, at få slettet de persondata vi har indsamlet på dig. Har vi indsamlet persondata baseret på dit samtykke har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder kan du kontakte os på e-mail info@thermex.dk.