Sådan fungerer et emfang

 

Få det bedste ud af dit Thermex emfang

Indeklima og rumventilation

 

Der bliver i dag stillet meget skrappe lovkrav til isolering af huse. Det er naturligvis godt for varmeregningen, klimaet og vores fælles planet. Desværre betyder højisolering samtidig at vore boliger ikke kan ånde - til skade for både bygninger og beboere. Det er dét problem dit emfang skal løse for køkkenet, der uden sammenligning er det rum i boligen, hvor behovet for udluftning er størst.

Det er ikke nok bare at åbne vinduet

 

Et korrekt monteret emfang danner et undertryk i køkkenet, så damp, fugt og os ikke spreder sig til resten af boligen. På den måde er emfanget med til at forbedre luften i hele boligen til gavn og glæde for såvel beboerne som for bygningen.

Emfanget suger den fedtmættede luft ud gennem filteret. Når luften strømmer gennem filteret, nedkøles den, så fedtpartiklerne sætter sig fast.

Jo større emfanget er i forhold til komfuret, desto bedre udluftning får du.

Kantsug

 

Emfang med kantsug har et eksklusivt design med filtrene godt gemt væk inde i emfanget. Kantsug – eller spaltesug – skaber luftstrømme hele vejen rundt om kogezonen. 

Det er disse luftstrømme, der isolerer em, så den ikke undslipper. Emfangets udsugning er koncentreret i sprækken. Lufthastigheden øges og lydniveauet bliver en anelse højere.

Filter i bund


Emfang med filter i bunden har størst suge- og filterflade, lavere lufthastighed og mindre luftstøj. Hertil er filtrene nemme af afmontere i forbindelse med rengøring.

Det er størrelsen af sugefladen og luftmængden, der er afgørende for effektiviteten. Opfangningsgraden kan øges betydeligt ved at hæve filterbunden, og det er naturligvis en fordel, hvis emfanget dækker hele kogesektionen.

Vertical sug

Emfang med vertikal udsugning giver plads og bevægelsesfrihed omkringkogesektionen. Designet er ergonomisk, og man kan uden besvær komme til og fra gryder og pander.

Emfang med vertikal udsugning kombinerer filter i bunden med kantsug og giver dig det bedste fra begge sugeprincipper.

Metalfilter ta´r fedtet


Emfanget suger den fedtmættede luft ud gennem filteret. Når luften strømmer gennem filteret, nedkøles den, så fedtpartiklerne sætter sig fast.

Da metal yder en meget effektivt nedkøling, er hele denne proces mest effektiv, hvis fedtfilteret er af metal, hvilket det er på alle THERMEX-modeller.​

 

Recirkulations-filter


Aktivt recirkulationsfilter anvendes på emfang med recirkulation, der ikke har aftræk til det fri.

Kulfilteretok renser luften for lugt, men ikke fugt.

 

 

Nemt at montere


Hvis du er fingernem, kan du sagtens selv klare monteringen af de forskellige THERMEX produkter.

Hvis du ikke selv har mod på opgaven, så anbefaler vi at du overlader opgaven til din THERMEX forhandler. Her finder du også alt nødvendigt tilbehør til såvel emfanget som monteringen - forlængerrør, skråtskårne kanaler etc.

Intern motor


Emfang med intern motor, tilsluttes aftræk ud til det fri gennem tag eller mur.

Emfang til recirkulering har ingen aftræk til det fri. Et aktivt recirkulationsfilter renser luften inden den sendes retur til rummet igen.

Ekstern motor


Motoren placeres væk fra emfanget, f.eks. på loft, tag eller udvendig mur. Det giver større udsugningskapacitet og støjer mindre.

De fleste THERMEX modeller fåes også for tilkobling til ejendommens centrale ventilationsanlæg, d.v.s. uden egen motor.