CENTRAL VENTILATIONS - LINK


Emfang, beregnet til brug i lejligheder, med fælles aftærk eller decentral ventilation

​SÅDAN FÅR DU ET FLOT EMFANG, BEREGNET TIL BRUG I LEJLIGHEDER MED FÆLLES AFTRÆK ELLER DECENTRAL VENTILATION

 

Se videoen med vores direktør og ingenør


Få styr på hvad Thermex og vores produkter kan hjælpe med 

Vi tilbyder tilpassede løsninger baseret på de specifikke behov og krav i en bygning. Samt ekspertise og rådgivning. Vi har eksperter som kan rådgive om den bedste løsning for et givent projekt.

Ved at vælge en løsning fra Thermex kan man sikre et sundt indeklima, forbedret luftkvalitet, og energieffektivitet i bygningen.

 

I mange etageejendomme findes der i dag en centralt placeret ventilator, som suger fra alle lejligheder i opgangen. Ligeledes anvendes i nogen typer af byggerier decentralventilation, hvor der i hver lejlighed placeres en ventilator. I begge tilfælde har emhætterne i hver lejlighed ingen selvstændig motor. 

 

THERMEX Centralventilation Link lejlighed (CVL-link) er et system som muliggør, at alle emfang fra THERMEX, som understøtter "Alle muligheder", og som er mærket med centralventilation (CVL-Link), kan tilkobles etageejendommens centralventilationssystem eller decentralventilation.

 

Systemet består af et motorspjæld som tilkobles THERMEX emfanget, dette motorspjæld kan forudindstilles til at åbne og lukke helt eller delvist, både på grundventilation samt på forceret drift. Indstillingen skal foretages efter de foreskrevne data for ventilationsanlæggets drift.

 

Ved betjening af emfangets hastighedstrin 1-4 åbner spjældet i henholdsvis 15-30-45 eller 60 minutter, hvorefter den lukker sig tilbage på grundventilationsindstillingen.

 

*Skal spjældet til Centralventilations-Link 

monteres i køkkenet, kan der tilkøbes en 

afdækningsboks, som spjældet kan monteres i. 

 

På den måde bliver monteringen

i køkkenet elegant.

 

Afdækningsboksen passer både til 

væg og frithængende.

Brug af emfang ved centralventilation

 

Når emfanget tændes, åbner spjældet og den forcerede drift pågår i den valgte tidsperiode. Der går ca. 45 sekunder, fra at den forcerede drift aktiveres, til at spjældet er fuldt åben. Ligeledes går der ca. 45 sekunder fra at emhætten indstilles til grundventilation, til at spjældt er lukket til grundventilationsniveauet.