Eco-Design forklaring

 

Forstå energimærket

Energieffektivitetsklasse


Energieffektivitetsindekset beregnes ud fra det årlige effektoptag for emhætten i det optimale driftspunkt og det nominelle elektriske effektoptag for belysningssystemet.

Dette er en forholdstalsberegning, hvor man sætter det beregnede årlige forbrug for produktet (AEC) op mod et standardforbrug (SAEC). Hvor 100 svarer til at produktet har samme forbrug som standardenheden, så jo lavere tal jo bedre. Forskellen omsættes så til en bogstavklassificering.

Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig brugstid for lyset på 2 timer pr. dag, og en gennemsnitlig brugstid for emhætten på 1 time pr. dag. Hvis emhætten har et forbrug i slukket tilstand / standby funktion tillægges dette.

Klasse for hydraulisk effektivitet


Her beregnes groft sagt det mest effektive punkt for emhætten, hvor luftmængden holdes op mod den statiske trykdifferens og tilgående elektriske forbrug.

Belysnings-
effektivitetsklasse


Her holdes lysmængden angivet i lux ved kogepladen op mod det tilgående energiforbrug.

 

Fedtfiltrerings-
effektivitetsklasse


Her angives hvor stor en andel af den samlede fedtmængde, der opfanges i filteret.

Det skal pointeres, at filteret defineres som værende aftagelige dele af emhætten, så ved f.eks. at gøre glaspladen på Metz aftagelig, medregnes denne i filteret.

Lydeffektniveau


Her er det væsentligt at påpege, at tidligere angav man lydtrykket, som typisk er lavere end lydeffekten.

Lydeffekten måles i Watt (lig højttalere) men angives i dB(A).

Lydtrykket måles i pascal med en mikrofon (typisk i 1 m afstand) og angives tilsvarende i dB(A).

 

Årligt energiforbrug


I kalkulationen tages udgangspunkt i: Lyset benyttes 2 timer dagligt.

Selve emhætten benyttes 1 time dagligt, hvor der tages udgangspunkt i FDE – det punkt, hvor emhætten har bedst effektivitet, altså størst luftmængde i forhold til trykfald og elektrisk forbrug.