Thermex Servicebetingelser

 

1.
Såfremt de opgivende oplysninger er mangelfulde eller ikke er korrekte, kan det betyde at vores servicetekniker kører forgæves, hvilket vil betyde at servicebesøget, selv indenfor den 24 måneders reklamationsperiode, bliver betragtet som en ydelse, du selv skal betale for, jf. vore priser nedenfor.
 
2.
Ved Thermex´ ankomst beder vi om at se en original købsnota eller en kopi af denne fra forhandleren, som dokumentation for, at produktet er købt som nyt i Danmark indenfor de seneste 24 måneder (at regne fra vores modtagelse af anmodning om servicebesøg). Manglende dokumentation vil betyde at servicebesøget, selv indenfor den 24 måneders reklamationsperiode, bliver betragtet som en ydelse du selv skal betale for, jf. vore priser nedenfor.
 
3.
Læs venligst produktets brugs- og monteringsanvisning nøje og kontroller så vidt muligt, at produktet er monteret korrekt. Specielt ved emhætter bedes det undersøgt, at afgangsluften ikke på noget sted er forhindret i frit at passere og at spjældet uhindret kan åbne og lukke, samt at der ikke er unødige knæk på aftræksslangen. 
 
4.
Fejl eller skader opstået ved fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling eller tilslutning, spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser, som f.eks. defekte sikringer eller fejl i forsyningsnettet samt ved reparationer udført af andre end de af Thermex anviste reparatører, og i det hele taget fejl eller skader, som leverandøren kan godtgøre, skyldes andre udefra kommende årsager end fabrikations- og materialefejl, som Thermex ikke i medfør af lovgivningens almindelige regler hæfter for, vil selv indenfor den 24 måneders reklamationsperiode blive betragtet som en ydelse, du selv skal betale for, jf. vore priser nedenfor. 
 
5.
Fejl eller mangler, som skyldes manglende vedligeholdelse, udskiftning af elpære i alm. fatninger, samt udskiftning eller rengøring af fedtfiltre og kulfiltre, er ikke omfattet af Thermex`s reklamationsservice. Tilkald, som skyldes manglende vedligeholdelse, selv indenfor den 24 måneders reklamationsperiode, bliver betragtet som en ydelse, du selv skal betale for, jf. vore priser nedenfor.
 
6.
Det er til enhver tid en betingelse for reparationen, at produktet er fysisk tilgængeligt for vor servicetekniker. Adgangen til produktet bør derfor ikke hindres. Et produkt der er monteret på en sådan måde, at adgang til produktet ikke er mulig for vores servicetekniker, vil resultere i at vor servicetekniker kører forgæves, og derfor vil servicebesøget, selv indenfor den 24 måneders reklamationsperiode, blive betragtet som en ydelse, du selv skal betale for, jf. vore priser nedenfor.
 
7.
Alle besøgstidspunkter er at betragte som vejledende, og der tages forbehold for ændring af disse tidspunkter som følge af forsinkelser, manglende reservedele, trafikale problemer, sygdom og andet fravær hos serviceteknikeren m.v. 
 
 
Prisliste for servicebesøg som ikke er omfattet af den 24 måneders reklamationsret:
 
Servicebesøg: kr. 925,00 inkl. moms
(inkl. kørsel og maksimalt 30 minutters tidsforbrug på adressen) 
 
Efterfølgende timepris: kr. 595,00 inkl. moms
(faktureres pr. påbegyndt ½ time)
 
Forgæves servicebesøg: kr. 375,00 inkl. moms
(Hvis vor servicetekniker besøger dig forgæves indenfor det aftalte tidspunkt)
 
- Betalingsfrist for udført reparation i henhold til udstedt faktura er 8 dage netto. 
 
Serviceafdelingen hjælper naturligvis gerne med spørgsmål eller afklaring.
Venlig hilsen
Thermex Scandinavia A/S
Serviceafdelingen
Rev. 01.08.2022